3 ส่วนของร่างกาย ที่สื่อความรู้สึกดี ๆ ที่เขามีให้เรา

3 ส่วนของร่างกาย ที่สื่อความรู้สึกดี ๆ ที่เขามีให้เรา

            แม้คนเราจะมีความรักให้แก่กันและกัน แต่หากไม่พูดคำว่า “รัก”ออกมาล่ะ เขาจะรู้ได้ในเบื้องต้นอย่างไรว่า เรามีใจให้เขาและเขาเองก็มีใจให้เราเช่นเดียวกัน “การสัมผัส” คือ สิ่งที่สามารถบ่งบอกความรู้สึกเบื้องลึกของผู้คนที่ต้องการส่งผ่านการสัมผัสส่วนของร่างกายอีกฝ่ายได้ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่สัมผัสแบบสกินชิพกันได้หรือร่างกายที่ใช้คลื่นจิตในการสื่อถึงกัน ซึ่งการใช้ส่วนของร่างกายต่าง ๆ ก็สามารถสื่อความรู้สึกดี ๆ ในมุมที่แตกต่างกันออกไปมาก ซึ่งร่างกายของคนเราจะมีส่วนหลักในการสื่อความรู้สึกดี ๆ ถึงกันได้อยู่ 3 ส่วน อันได้แก่  มือ ตา ริมฝีปาก โดยการจะเลือกใช้ส่วนใดของร่างกายในการสื่อความรู้สึกถึงเขานั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อด้วย แต่รับรองว่าเหมาะกับคนที่ขี้อาย ไม่กล้าพูดแน่นอน วันนี้เราจึงได้มาเสนอหน้าที่ 3 ส่วนของร่างกาย ที่สื่อความรู้สึกดี ๆ ที่เขามีให้เรามาบอกทุกคนให้รู้ 3 ส่วนของร่างกาย ที่สื่อความรู้สึกดี ๆ “มือ” สื่อความรู้สึกดี ๆ ใด?             “มือ” เป็นส่วนของร่างกายซึ่งสามารถสื่อความรู้สึกดี ๆ ที่เขามีให้เราได้ผ่านการสัมผัสกันโดยเมื่อสัมผัสแล้วต่างฝ่ายก็จะได้รับความอบอุ่นเหมือนกับการได้กอดกันเลย ซึ่งความอบอุ่นนี่เองที่จะเป็นตัวบอกได้ว่าเขารู้สึกกับเราในสถานะไหน คิดแบบใดกับเราในตอนนี้ เพราะความอบอุ่นของการสัมผัสจะบ่งบอกความหวังใดที่ไม่เหมือนกันผ่านการจับมือรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจับมือแบบไขว้ จับมือแบบหงาย หรือกุมมือแน่นที่จะได้ความอบอุ่นไม่เหมือนกัน บางความอบอุ่นก็ให้ความหวังดีในรูปแบบที่อยากปกป้องอีกฝ่าย บางความอบอุ่นก็ให้ความหวังดีแบบหวนแหนอยากเป็นเจ้าของเธอผู้เดียวด้วยซึ่งเราจะสัมผัสรู้ได้เองอย่างมหัศจรรย์ […]