3 คำปฏิญาณรัก ในงานแต่งของศาสนาคริสต์

3 คำปฏิญาณรัก ในงานแต่งของศาสนาคริสต์

            “ศาสนาคริสต์” ศาสนาที่ขึ้นชื่อด้านความเคร่งครัดในการมีความรักของมนุษย์โลกอย่างมาก เพราะศาสนาคริสต์มองว่า ความรักเป็นหลักคำสอนทางจริยธรรมที่สำคัญที่สุดของศาสนา ด้วยความรักหากมีในหัวใจก็จะทำให้ทุกคนเกิดมิตรภาพและความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขได้ พระคริสต์ธรรมทั้งพระคริสต์ธรรมใหม่และพระคริสต์ธรรมเก่า ต่างก็มีคำสอนที่เน้นเรื่องความรัก ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ซึ่งความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ก็มีทั้งความรักในเพื่อน ความรักในครอบครัว ความรักและเมตตาต่อผู้คนร่วมโลกด้วยกัน ไปจนถึงความรักฉันหนุ่มสาวที่มีความมั่นคงและครองคู่เป็นคู่ชีวิตกันด้วย เหตุนี้ “งานแต่งงานของศาสนาคริสต์” จึงมีพิธีการลำดับที่ค่อนข้างเยอะและมีการให้ คำปฏิญาณรัก ระหว่างคู่บ่าวสาวที่ต้องพูด รวมถึงนำไปทำได้จริงด้วยตามการให้สัญญาต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าเบื้องหน้าในโบสถ์ ซึ่งโดยหลักจะมี 3 คำปฏิญาณรักนี้ในงานแต่งของศาสนาคริสต์ คำปฏิญาณรัก ในงานแต่งของศาสนาคริสต์ โดยหลักมีดังนี้ รูปภาพ : https://www.exclusiveitalyweddings.com/ “จะรักและดูแลยามทุกข์ยามสุข” คำปฏิญาณรักในงานแต่งของศาสนาคริสต์             “จะรักและดูแลยามทุกข์ยามสุข” เป็นคำปฏิญาณรักในงานแต่งของศาสนาคริสต์ที่พวกคุณจะเป็นคู่ชีวิตที่คอยทำให้อีกฝ่ายมีความสุขทั้งในเวลาที่ความรักหวานชื่น ชีวิตทุกอย่างราบรื่นสวยงาม ไปจนถึงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างมีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาในความสัมพันธ์ก็จะคอยประคองกัน เข้าอกเข้าใจกัน และไม่ทอดทิ้งอีกฝ่ายให้ต้องลำบากหรือโดดเดี่ยวตามลำพังด้วย “จะรักคู่ชีวิตแค่คนเดียว” คำปฏิญาณรักในงานแต่งของศาสนาคริสต์ รูปภาพ : https://pendrellhall-venue.co.uk/             “จะรักคู่ชีวิตแค่คนเดียว” เป็นคำปฏิญาณรักในงานแต่งของศาสนาคริสต์ที่สำคัญอย่างมาก เพราะเมื่อเราเลือกคนคนหนึ่งมาเป็น “คู่ชีวิต”แล้ว นั่นหมายความว่า คุณต้อง “มีความซื่อสัตย์” […]